19 februari 2009

Scheiding tussen Kerk en Staat?


Ergens in de archieven van onze Staat moet nog een oude Grondwet liggen.

In de loop der tijden is deze wet in onbruik geraakt als niet meer passend in de moderne tijd. En terecht. Want als we een van de oudbakken artikelen in deze aftandse wet nader bekijken lezen we daar iets over “Scheiding van Kerk en Staat”.

Volgens http://nl.wiktionary.org/wiki/kerk heeft het woord Kerk hier alleen maar betrekking op de christelijke kerk in al haar verschijningsvormen. De wet spreekt hier niet over alle andere religies, godsdiensten en what-ever-overtuigingen. Scheiding van Staat met bijvoorbeeld het socialisme, communisme, fascisme of misschien zelfs islamisme of atheisme, om er eens een paar te noemen, is kennelijk niet de bedoeling geweest.

De christenen worden hierdoor dus duidelijk gediscrimineerd ten opzichte van alle anderen. Ik kan me dus best voorstellen dat Rouvoet af en toe herrie schopt of dat Balkenende eens plagerig zegt dat de overheid niet zonder het geloof kan functioneren, zodat iemand eens een keer op de gedachte komt om die wet even aan te passen. Voorlopig is er geen hond die dit op zich neemt.

Want stel je voor dat de wet veranderd wordt in “Scheiding tussen Staat en religie, overtuiging hoe ook genaamd en wat dan ook”? En dat we daardoor een echte ongebonden overheid zouden krijgen. De bedenkers van onze Grondwet hadden in elk geval een vooruitziende blik.

1 opmerking:

 1. Van wikipedia:

  "Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen.

  Het betekent dat de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. Het gaat bij deze scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden. De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. Aanhangers van het secularisme beijveren zich in de regel voor deze scheiding.

  De scheiding van kerk en staat betekent dus niet de scheiding van religie en politiek, al is dat een gangbare misvatting."


  Als dat waar is en voor Nederland geldt, dan is er dus niet noodzakelijkerwijs scheiding tussen bijvoorbeeld moskee en staat. Dan kan de staat wel degelijk invloed op moskeëen uitoefenen.

  Een soort van discriminatie is het dan wel, christenen worden anders behandeld dan niet-christenen en dat mag niet volgens artikel 1 van de grondwet. Het zegt dan eigenlijk dat het christendom een religie is en islam niet. Dat biedt perspectieven voor de toekomst.

  BeantwoordenVerwijderen